Imesi Ekiti Anthem

Imesi ilu mi o .
Imesi ilu to Dara.
Ilu olokiki, ilu gbajumo
Imesi ojugbaye nko ni gbagbe re.
Agbajowo sohun lafi n soya –
E je ka parapo ka gbe ilu wa ga
Omo imesi N’ile ati lehin odi, E ma jeka gbagbe Ile.

 

Imesi ilu mi o
Imesi ilu to Dara
Ilu olokiki ilu gbajumo
Imesi ojugbaye nko ni gbagbe re. 

 

COMPOSED BY

ADE BASCO RE-ARANGED AND SCORED BY ASAOLU VICTOR AYODELE